Cá neon vua

Cá neon vua có tên khoa học là Paracheirodon axelrodi, hay người việt nam còn gọi là cá dạ quang là một loài cá cảnh trong hồ thủy sinh, tính hiền lành, thân thiện sống thành từng đàn
<p>
Cá neon vua có tên khoa học là Paracheirodon axelrodi, hay người việt nam còn gọi là cá dạ quang là một loài cá cảnh trong hồ thủy sinh, &nbsp;tính hiền lành, thân thiện sống thành từng đàn.đặc biệt Cá neon vua là loài cá dễ nuôi trong môi trường thủy sinh. Cá neon vua có một màu sắc rất là đẹp nên được nhiều người chơi thủy sinh ưa thích.</p>
<p style="text-align: center;">
<input alt="cá neon vua " src="/kcfinder/upload/files/ca-neon-vua%20copy.jpg" style="width: 544px; height: 408px;" title="cá neon vua " type="image" /></p>
<p style="text-align: center;">
<em>cá neon vua&nbsp;</em></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 21.99652862548828px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 16px;">Đặc điểm cơ bản của cá neon vua &nbsp;</strong></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 21.99652862548828px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">- Hình dáng:&nbsp;</span>Thân cá thon dài, có một vệt màu đỏ kéo từ đầu cho đến đuôi&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 21.99652862548828px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">- Phân loại: 0</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 21.99652862548828px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">- Kích thước: khoãng 2cm - 4cm &nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">- Màu sắc: xanh và đỏ bắt dạ quan với ánh đèn&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">- Điều kiện sống:&nbsp;</span>Độ pH trong hồ nên ổn định từ 6.0 đến 8.0&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">- Thức ăn : Cá neon vua</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;ăn cám&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">- Cộng đồng:&nbsp;Cá neon vua</span>&nbsp;rât hiền sống chung với các loài cá khác<br style="margin: 0px; padding: 0px;" />
<span style="margin: 0px; padding: 0px;">- Sinh sản: rất khó ép đẻ&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 21.99652862548828px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">- Giới tính:rất khó phân biệt</span>.</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 21.99652862548828px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">- Bể: Nuôi ở hồ thủy sinh Cá neon vua&nbsp;rất khỏe</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 21.99652862548828px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">
<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;">- Quan hệ:&nbsp;</span>Đây là loại cá hiền lành, thân thiện, có thể nuôi chung với tép.Để màu sắc của chúng trở nên nổi bật và đẹp hơn, nên nuôi loài cá này thành đàn 20 con trở lên.</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 21.99652862548828px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 21.99652862548828px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: center;">
<input alt="Đặc tính cá neon vua " src="/kcfinder/upload/files/dac-tinh-ca-neon-vua.jpg" style="width: 544px; height: 390px;" title="Đặc tính cá neon vua " type="image" /></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 21.99652862548828px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: center;">
<em>Đặc tính cá neon vua&nbsp;</em></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 21.99652862548828px; background-color: rgb(250, 250, 250);">
<strong style="line-height: 22px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 15.555556297302246px;">Các lưu ý về cá neon vua &nbsp;&nbsp;</strong></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">
Cá neon vua rất khỏe trong hồ thủy sinh, khi cá đã khỏe thì sống rất dai</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">
Cá neon vua đa số bơi tần giữa và đáy &nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">
Cá neon vua&nbsp;dễ bị bệnh nấm trắng do đó phải vệ sinh hồ thủy sinh thường xuyên.</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">
Cá neon vua&nbsp;khi mới mua về nên thả xuống hò từ từ để cá không bị sốc&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 22px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: center;">
<input alt="cá neon vua đẹp " src="/kcfinder/upload/files/ca-none-vua-dep.jpg" style="width: 544px; height: 673px;" title="cá neon vua đẹp " type="image" /></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(50, 50, 50); font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 22px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: center;">
<em>cá neon vua đẹp&nbsp;</em></p>
<p>
<strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 21.99652862548828px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(255, 0, 0); font-size: 19.519519805908203px;">Hãy để lại suy nghĩ của bạn về cá neon vua ở phần bình luận.</strong></p>