Top 100 hồ thủy sinh tuyệt đẹp IAPLC 2012

Top 100 hồ cá thủy sinh thế giới tại cuộc thi IAPLC 2012 , với 100 mẫu hồ cá thủy sinh này các bản sẻ có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo cho hồ cá của mình.

Top 100 hồ thủy sinh tuyệt đẹp IAPLC 2012

Có thể nói cuộc thi hồ thủy sinh IAPLC 2012 là một năm thành công về mặt đột phá bố cục. Trong top 100 hồ thủy sinh năm 2012 này thì bạn sẻ thấy được nhiều mẫu độc, lạ, tuyệt đẹp, đôi khi phải thốt lên “Tại sao họ làm được vậy! “ . Hy vọng với 100 mẫu hồ thủy sinh tuyệt đẹp tại cuộc thi IAPLC 2012 này , bạn sẻ tìm ra được ý tưởng riêng cho hồ thủy sinh của mình

 

Hồ thủy sinh đoạt giải đặc biệt thế giới IAPLC 2012:

Grand Prize (World Ranking No.1)

- Tác giả : Zhang Jiang Feng – Macau

- Chủ đề : Amazona

Hồ thủy sinh đoạt giải đặc biệt thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh đoạt giải đặc biệt thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh đoạt giải vàng thế giới IAPLC 2012:

Gold Prize (World Ranking No.2)

- Tác giả : Siak Wee Yeo – Malaysia

- Chủ đề : Gratefulness

Hồ thủy sinh đoạt giải vàng thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh đoạt giải vàng thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh đoạt giải bạc 1 thế giới IAPLC  2012:

Silver Prize (World Ranking No.3)

- Tác giả : Long Tran Hoang - Vietnam

- Chủ đề : Green Convergence

Hồ thủy sinh đoạt giải bạc 1 thế giới IAPLC  2012

Hồ thủy sinh đoạt giải bạc 1 thế giới IAPLC  2012

 

Hồ thủy sinh đoạt giải bạc 2 thế giới IAPLC 2012:

Silver Prize (World Ranking No.4)

- Tác giả : Song Pin Chen - Taiwan

- Chủ đề : Forest Impression

Hồ thủy sinh đoạt giải bạc 2 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh đoạt giải bạc 2 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh đoạt giải đồng 1 thế giới IAPLC 2012:

Bronze Prize (World Ranking No.5)

- Tác giả : Yukata Kano – Japan

- Chủ đề : Ray of sunlight in the cave

Hồ thủy sinh đoạt giải đồng 1 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh đoạt giải đồng 1 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh đoạt giải đồng 2 thế giới IAPLC 2012:

Bronze Prize (World Ranking No.6)

- Tác giả : Duc Viet Bui - Vietnam

- Chủ đề : Where Life begins

Hồ thủy sinh đoạt giải đồng 2 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh đoạt giải đồng 2 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh đoạt giải đồng 3 thế giới IAPLC 2012:

Bronze Prize (World Ranking No.7)

- Tác giả : Truong Thinh Ngo - Vietnam

- Chủ đề : Somewhere in the World 

Hồ thủy sinh đoạt giải đồng 3 thế giới IAPLC 2012:

Hồ thủy sinh đoạt giải đồng 3 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 8 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.8

- Tác giả : Chee Keong Teoh - Malaysia

- Chủ đề : The Root

Hồ thủy sinh xếp hạng 8 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 8 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 9 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.9

- Tác giả : Diego Marinelli - Italia 

- Chủ đề : One too many Morning 

Hồ thủy sinh xếp hạng 9 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 9 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 10 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.10

- Tác giả : Xuan Thuy Nguyen Thi

- Chủ đề : Autunm Dream

Hồ thủy sinh xếp hạng 10 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 10 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 11 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.11

- Tác giả : Toshifumi Watanabe – Japan

- Chủ đề : Gliding over the green valley

Hồ thủy sinh xếp hạng 11 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 11 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 12 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.12

- Tác giả : Wang Chao - China 

- Chủ đề : Tree of the soul

Hồ thủy sinh xếp hạng 12 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 12 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 13 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.13

- Tác giả : Su En Zong - China

- Chủ đề : Scenic Stone Forest

Hồ thủy sinh xếp hạng 13 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 13 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 14 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.14

- Tác giả : Roberus Hartono - Singapore

- Chủ đề : Reaching

Hồ thủy sinh xếp hạng 14 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 14 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 15 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.15

- Tác giả : Timucin Sagel - Turkey

- Chủ đề : Stairway to Heaven

Hồ thủy sinh xếp hạng 15 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 15 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 16 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.16

- Tác giả : Bernice Sim - Malaysia

- Chủ đề : Elusive Plateau

Hồ thủy sinh xếp hạng 16 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 16 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 17 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.17

- Tác giả : Hidekazu - Japan

- Chủ đề : A hill with sweet - scented wind

Hồ thủy sinh xếp hạng 17 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 17 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 18 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.18

- Tác giả : Luis Carlos Gallagara - Brasil

- Chủ đề : Apnea

Hồ thủy sinh xếp hạng 18 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 18 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 19 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.19

- Tác giả : Leandro Artioli - Brasil

- Chủ đề :

Hồ thủy sinh xếp hạng 19 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 19 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 20 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.20

- Tác giả : Piotr - Poland

- Chủ đề : The Virgin Stream

Hồ thủy sinh xếp hạng 20 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 20 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 21 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.21

- Tác giả : Wei Cheong Chung - Malaysia

- Chủ đề : Titiwangsa

Hồ thủy sinh xếp hạng 21 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 21 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 22 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.22

- Tác giả : Katsuki Tanaka - Japan

- Chủ đề : After the rain in mountain

Hồ thủy sinh xếp hạng 22 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 22 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 23 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.23

- Tác giả : Xue Hai - Taiwan

- Chủ đề : Untitled

Hồ thủy sinh xếp hạng 23 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 23 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 24 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.24

- Tác giả : Piotr Beczynski - Poland

- Chủ đề :

Hồ thủy sinh xếp hạng 24 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 24 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 25 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.25

- Tác giả : Cheng Jingqiu - China

- Chủ đề : Glade

Hồ thủy sinh xếp hạng 25 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 25 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 26 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.26

- Tác giả : Haruji Takee - Japan

- Chủ đề : Ryuoh Valley

Hồ thủy sinh xếp hạng 26 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 26 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 27 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.27

- Tác giả : Quan Nguyen Minh - Vietnam

- Chủ đề : Green Paradise

Hồ thủy sinh xếp hạng 27 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 27 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 28 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.28

Hồ thủy sinh xếp hạng 28 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 28 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 29 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.29

Hồ thủy sinh xếp hạng 29 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 29 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 30 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.30

Hồ thủy sinh xếp hạng 30 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 30 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 31 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.31

Hồ thủy sinh xếp hạng 31 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 31 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 32 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.32

Hồ thủy sinh xếp hạng 32 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 32 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 33 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.33

Hồ thủy sinh xếp hạng 33 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 33 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 34 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.34

Hồ thủy sinh xếp hạng 34 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 34 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 35 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.35

Hồ thủy sinh xếp hạng 35 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 35 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 36 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.36

Hồ thủy sinh xếp hạng 36 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 36 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 37 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.37

Hồ thủy sinh xếp hạng 37 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 37 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 38 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.38

Hồ thủy sinh xếp hạng 38 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 38 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 39 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.39

Hồ thủy sinh xếp hạng 39 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 39 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 40 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.40

Hồ thủy sinh xếp hạng 40 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 40 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 41 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.41

Hồ thủy sinh xếp hạng 41 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 41 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 42 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.42

Hồ thủy sinh xếp hạng 42 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 42 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 44 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.44

Hồ thủy sinh xếp hạng 44 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 44 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 45 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.45

Hồ thủy sinh xếp hạng 45 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 45 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 46 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.46

Hồ thủy sinh xếp hạng 46 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 46 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 47 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.47

Hồ thủy sinh xếp hạng 47 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 47 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 48 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.48

Hồ thủy sinh xếp hạng 48 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 48 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 49 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.49

Hồ thủy sinh xếp hạng 49 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 49 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 50 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.50

Hồ thủy sinh xếp hạng 50 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 50 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 51 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.51

Hồ thủy sinh xếp hạng 51 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 51 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 52 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.52

Hồ thủy sinh xếp hạng 52 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 53 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.53

Hồ thủy sinh xếp hạng 53 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 53 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 54 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.54

Hồ thủy sinh xếp hạng 54 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 54 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 55 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.55

Hồ thủy sinh xếp hạng 55 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 55 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 56 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.56

Hồ thủy sinh xếp hạng 56 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 56 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 57 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.57

Hồ thủy sinh xếp hạng 57 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 57 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 58 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.58

Hồ thủy sinh xếp hạng 58 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 58 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 59 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.59

Hồ thủy sinh xếp hạng 59 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 59 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 60 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.60

Hồ thủy sinh xếp hạng 60 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 60 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 61 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.61

Hồ thủy sinh xếp hạng 61 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 61 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 62 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.62

Hồ thủy sinh xếp hạng 62 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 62 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 63 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.63

Hồ thủy sinh xếp hạng 63 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 63 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 64 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.64

Hồ thủy sinh xếp hạng 64 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 64 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 65 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.65

Hồ thủy sinh xếp hạng 65 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 65 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 66 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.66

Hồ thủy sinh xếp hạng 66 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 66 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 67 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.67

Hồ thủy sinh xếp hạng 67 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 67 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 68 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.68

Hồ thủy sinh xếp hạng 68 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 68 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 69 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.69

Hồ thủy sinh xếp hạng 69 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 69 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 70 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.70

Hồ thủy sinh xếp hạng 70 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 70 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 71 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.71

Hồ thủy sinh xếp hạng 71 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 71 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 72 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.72

Hồ thủy sinh xếp hạng 72 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 72 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 73 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.73

Hồ thủy sinh xếp hạng 73 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 73 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 74 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.74

Hồ thủy sinh xếp hạng 74 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 74 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 75 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.75

Hồ thủy sinh xếp hạng 75 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 75 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 76 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.76

Hồ thủy sinh xếp hạng 76 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 76 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 77 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.77

Hồ thủy sinh xếp hạng 77 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 77 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 78 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.78

Hồ thủy sinh xếp hạng 78 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 78 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 79 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.79

Hồ thủy sinh xếp hạng 79 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 79 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 80 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.80

Hồ thủy sinh xếp hạng 80 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 80 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 81 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.81

Hồ thủy sinh xếp hạng 81 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 81 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 82 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.82

Hồ thủy sinh xếp hạng 82 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 82 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 83 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.83

Hồ thủy sinh xếp hạng 83 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 83 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 84 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.84

Hồ thủy sinh xếp hạng 84 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 84 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 85 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.85

Hồ thủy sinh xếp hạng 85 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 85 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 86 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.86

Hồ thủy sinh xếp hạng 86 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 86 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 87 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.87

Hồ thủy sinh xếp hạng 87 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 87 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 88 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.88

Hồ thủy sinh xếp hạng 88 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 88 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 89 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.89

Hồ thủy sinh xếp hạng 89 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 89 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 90 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.90

Hồ thủy sinh xếp hạng 90 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 90 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 91 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.91

Hồ thủy sinh xếp hạng 91 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 91 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 92 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.92

Hồ thủy sinh xếp hạng 92 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 92 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 93 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.93

Hồ thủy sinh xếp hạng 93 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 93 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 94 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.94

Hồ thủy sinh xếp hạng 94 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 94 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 95 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.95

Hồ thủy sinh xếp hạng 95 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 95 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 96 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.96

Hồ thủy sinh xếp hạng 96 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 96 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 97 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.97

Hồ thủy sinh xếp hạng 97 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 97 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 98 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.98

Hồ thủy sinh xếp hạng 98 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 98 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 99 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.99

Hồ thủy sinh xếp hạng 99 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 99 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 100 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.100

Hồ thủy sinh xếp hạng 100 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 100 thế giới IAPLC 2012

 

Ngoài top 100 hồ thủy sinh đẹp nhất mùa giải IAPLC 2012 thì mình xin up thêm vài mẫu hồ đẹp mà mình cảm thấy ấn tượng trong cuộc thi hồ thủy sinh 2012 này : 

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 111 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.111

Hồ thủy sinh xếp hạng 111 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 111 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 116 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.116

Hồ thủy sinh xếp hạng 116 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 116 thế giới IAPLC 2012

 

Hồ thủy sinh xếp hạng 122 thế giới IAPLC 2012:

World Ranking No.122

Hồ thủy sinh xếp hạng 122 thế giới IAPLC 2012

Hồ thủy sinh xếp hạng 122 thế giới IAPLC 2012

 

Clip công bố top 27 hồ thủy sinh đoạt giải tại cuộc thi thủy sinh thế giới IAPLC 2012:

Top 27 hồ thủy sinh đoạt giải tại cuộc thi thủy sinh thế giới IAPLC 2012

Bài liên quan : 
 

(*) Xem thêm ››

Sửa