Hiển thị 1 1 / 1 kết quả

Sắp xếp:

Phân nền S mêkông

60.000đ

Phân nền S mêkông là phân nền thủy sinh giàu dinh dưỡng. Phân nền thủy sinh S mêkông dễ sử dụng và pH ổn định có thể trồng tất cả cây thủy sinh và nuôi cá tép

Sửa