Cây rau má thái

20.000đ

C-RMT

Cây rau má thái là dòng cây thủy sinh tương đối đặc biệt người ta có thể dùng Cây rau má thái trồng trên cạn cũng được hoặc dưới nước thường nó được chọn làm cây tiền cảnh trong hồ thủy sinh.


Hết hàng

Cây rau má thái  có tên khoa học là Hydrocotyle vulgaris, là dòng cây thủy sinh tương đối đặc biệt người ta có thể dùng Cây rau má thái trồng trên cạn cũng được hoặc dưới nước thường nó được chọn làm cây tiền cảnh trong hồ thủy sinh.

Cây rau má thái Thân, Tán, Lá: Cây thân cỏ, mềm, phân cành nhánh nhiều. Lá đơn, mọc cách, cuống dài, dạng khiên tròn, mép răng cưa, xanh bóng.Cây rau má thái có tốc độ sinh trưởng nhanh, là dòng cây thủy sinh đẹp có sức sống cao.

Sửa