Hiển thị 1 4 / 4 kết quả

Sắp xếp:

Đèn thủy sinh Odyssea T5HO - 150cm

1.050.000đ

Đèn thủy sinh Odssea T5 là loại đèn được nhiều người chơi thủy sinh chuyên nghiệp tin dùng , mẫu đèn odyssea t5 – 150cm phù hợp hồ cá 150 - 170 cm

Đèn thủy sinh Odyssea T5HO - 120cm

900.000đ

Đèn thủy sinh Odssea T5 là loại đèn được nhiều người chơi thủy sinh chuyên nghiệp tin dùng , mẫu đèn odyssea t5 – 120cm phù hợp hồ cá 120 - 140 cm

Đèn thủy sinh Odyssea T5HO - 90cm

760.000đ

Đèn thủy sinh Odssea T5 là loại đèn được nhiều người chơi thủy sinh chuyên nghiệp tin dùng , mẫu đèn odyssea t5 – 90cm phù hợp hồ cá 90 – 100 cm

Đèn thủy sinh Odyssea T5HO - 60cm

600.000đ

Đèn thủy sinh Odssea T5 là loại đèn được nhiều người chơi thủy sinh chuyên nghiệp tin dùng , mẫu đèn odyssea t5 – 60cm phù hợp hồ cá 60 – 80 cm

Sửa