Hiển thị 1 1 / 1 kết quả

Sắp xếp:

chân hồ cá

Chân hồ cá là nơi làm bệ đỡ hồ cá nên chân hồ cá đòi hỏi phải làm chất liệu tốt và chắc chắn khi gia công đòi phải rất kỉ nều không làm kỉ thì sẽ rất nguy hiểm.

Sửa